تابو | كتاب هاي ممنوعه :: Taboo Book

آرشيو از كتاب‌هاي ممنوعه ، ناياب و … : Tabook.wordpress.com

مصاحبه خبرنگار هفته نامه ايتاليايی «اسپرسو» با آيت الله العظمی منتظری

خبرنگار: با تشکر از اين که وقت خود را در اختيار ما گذاشتيد، من چهار‏ ‏سال پيش در ايام انتخابات سفری به ايران و قم داشتم.
‏ ‏آيت الله منتظری: در حال حاضر هم بحث های انتخاباتی داغ است . و‏ ‏انتخابات با اين شرايط «بلايی » برای مردم ما شده است .
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: با توجه به اين که مشکلات زيادی از جهت اجتماعی ، سياسی و‏ ‏اقتصادی برای مردم حاصل شده ، با انتخابات چه چيزی بايد عوض شود؟
‏ ‏آيت الله منتظری: شعارهای اوليه و اصيل انقلاب «استقلال ، آزادی ،‏ ‏جمهوری اسلامی » بود. از برخی از اين شعارها فقط اسمش باقی مانده‏ ‏است و از عمل به آن خبری نيست . از جمله آزادی و آزادی انتخابات .‏ ‏هنگامی می‎توان از آزادی آن هم در انتخابات سخن گفت که شرايط به‏ ‏گونه ای عادلانه و مناسب باشد که تمام اقشار و به ويژه نخبگان و افراد‏ ‏متخصص بتوانند وارد عرصه شوند; نه اين که افراد خاص با گرايش خاص‏ ‏فقط بتوانند خود را در معرض رأی مردم قرار دهند و بسيار کسانی که‏ ‏لياقت دارند جرأت حضور نداشته باشند چون هراس دارند به آنها‏ ‏اتهام های واهی زده شود. ملاحظه می‎کنيد که آقايان امسال را سال اتحاد‏ ‏ملی نام گذاشته اند و کشور ما را آزادترين کشور دنيا می‎دانند ولی به‏ ‏گونه ای عمل کرده اند که قشر وسيعی رد صلاحيت شده اند تا جايی که‏ ‏برخی از نمايندگان فعلی مجلس هم از نظر آقايان صلاحيت ندارند. معلوم‏ ‏می‎شود آنها در نطق ها و سخنان خود مطابق ميل آقايان حرف نزده اند.‏ ‏انتخابات آزاد يعنی مردم انتخاب کننده باشند نه شورای نگهبان و قشر‏ ‏خاص ، وگرنه اين ديگر اسمش «انتصابات » است نه «انتخابات «!
‏ ‏با اين اوصاف چه انتظاری هست که مردم اوضاعشان عوض شود و‏ ‏کشوری که از نظر منابع زيرزمينی مثل گاز، نفت و معادن کشور فقيری‏ ‏نيست ، مشکلات اقتصادی اش تغيير کند. مردم فقط شعارها را شنيدند‏ ‏بدون اين که جهت رفع مشکلات آنها اقدام عملی شود، و روز به روز تورم‏ ‏و گرانی سرسام آور مردم را با مشکل روبرو کرده است .
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: ساختار قدرت در ايران به حدی «قوی» و «سخت» است که از اين‏ ‏بابت مشکلات حادتر شده است ; از زمانی هم که آقای احمدی نژاد آمد‏ ‏معضلات افزوده شده است ، به نظر شما چگونه می‎توان اوضاع را عوض کرد؟
‏ ‏آيت الله منتظری: علت مشکلات، عمل نکردن به وعده های اجتماعی -‏ ‏اقتصادی است . در اينجا تصميم گيرنده اصلی برای مناسب شدن اوضاع ،‏ ‏مردم هستند که بخواهند گشايشی ايجاد شود يا نشود; يعنی اگر مردم‏ ‏بی تفاوت نباشند و در مقابل اعمال حاکميت – البته به طور مسالمت آميز -‏ ‏عکس العمل نشان دهند و نظر خود را شفاف بيان نمايند، حتما در‏ ‏تصميم گيريهای مسئولين تأثير خواهد داشت . چنانچه در قرآن کريم‏ ‏می‎خوانيم : (ان الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم ).
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: چه تغييراتی در قانون اساسی باعث تغيير اوضاع به نفع مردم‏ ‏خواهد شد؟
‏ ‏آيت الله منتظری: قانون اساسی ما هرچند دارای اشکالات و تناقضاتی‏ ‏است ، از جمله اين که نيروها و امکانات و رسانه های مؤثر در اختيار‏ ‏رهبری است که پاسخگو نيست و قوه مجريه که بايد پاسخگو باشد ابزار‏ ‏لازم در اختيار ندارد، ولی با اين حال مشکل فعلی و مقطعی ما قانون‏ ‏نيست ; اگر حتی به همين قانون اساسی بخصوص بخش های مربوط به‏ ‏حقوق ملت عمل شود و حقوق ملت ضايع نشود، وضعيت بهتری خواهيم‏ ‏داشت .
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: فکر می‎کنيد نسبت به کداميک از آرمانهای انقلاب خيانت شده‏ ‏است؟
‏ ‏آيت الله منتظری: من تعبير به خيانت نمی کنم ولی شعارهای اصيل‏ ‏انقلاب عملی نشده است . آيت الله خمينی شعارهايی دادند – ما هم مطرح‏ ‏کرديم – و مردم در پی آن شعارها در صحنه مبارزه آمدند و هزينه های‏ ‏سنگينی پرداخت کردند، ولی وعده ها عملی نشد. علاوه بر شعارهای‏ ‏اقتصادی و فرهنگی ما به دنبال آزادی سياسی هم بوديم ، از داشتن زندانی‏ ‏سياسی انتقاد می‎کرديم ; قرار بود در انقلاب هر کس آزاد باشد حرفش را‏ ‏بزند و آزادی بيان باشد، ولی گرفتار زندانی سياسی و محدود کردن آزادی‏ ‏بيان شديم . افراد دلسوز انقلاب و کشور به بهانه های واهی زندانی شدند.‏ ‏در سالی که سخن از اتحاد و انسجام به ميان آمده روز به روز نيروهای‏ ‏کارآمد، دلسوز و انقلابی با انحصارطلبی ها مواجه شده و از صحنه حذف‏ ‏می‎شوند. در حالی که قاعده اش اين است که مردم در قالب احزاب سياسی‏ ‏شکل گرفته با آزادی کامل و با برنامه وارد ميدان شوند، نه اين که از فعاليت‏ ‏آنها به بهانه هايی جلوگيری شود. يکی از آقايان گفته بود: «حزب ما مساجد‏ ‏ماست .» يعنی ما با امام جماعت هماهنگ می‎شويم و از او می‎خواهيم که‏ ‏او بگويد مردم به چه کسی رأی بدهند!
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: آيا امکان دارد آقای هاشمی رفسنجانی جايگزين برای حکومت‏ ‏باشد؟
‏ ‏آيت الله منتظری: من علم به غيب ندارم !
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: آيا ايران در قبال فشارهای اروپا و آمريکا تصميم ندارد از انرژی‏ ‏هسته ای دست بردارد؟
‏ ‏آيت الله منتظری : اروپا و آمريکا چنين حقی ندارند که به کشوری‏ ‏مستقل بگويند چه چيزی بايد داشته و چه چيزی نداشته باشند. وانگهی‏ ‏مگر خود اروپا و آمريکا و حتی اسرائيل دارای چنين امکاناتی حتی‏ ‏نظامی اش نيستند؟! مگر همين آمريکايی ها ناکازاکی و هيروشيمای ژاپن‏ ‏را با سلاح اتمی ويران نکردند؟ کشور ما هم مانند ديگر کشورها روزی‏ ‏انرژی های فسيلی اش تمام می‎شود و به انرژی هسته ای نياز پيدا می‎کند;‏ ‏البته در بعد نظامی نبايد باشد، خود آنها هم اعتراف کرده اند که ايران به‏ ‏دنبال استفاده نظامی نيست . من قبلا هم گفته ام اين انرژی حق ماست ولی‏ ‏مردم ما حقوق ديگری هم دارند که بايد آنها هم استيفا شود.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: سؤال پايانی من درباره اجرای حکم سنگسار در اسلام است ، نظر‏ ‏شما در اين باره چيست ؟
‏ ‏آيت الله منتظری : اگر اجرای حکم سنگسار موجب وهن اسلام باشد‏ ‏اجرای آن جايز نيست ; وانگهی با شرايط سختی که در فقه ما آمده است به‏ ‏اين راحتی احراز موضوع آن ميسر نيست ، و اگر با اقرار ثابت شده باشد‏ ‏- اقراری که از روی اختيار باشد نه اجبار و زندان – اگر انکار کرد از او‏ ‏پذيرفته می‎شود. اينها در فقه ما آمده است ولی متأسفانه به آن عمل‏ ‏نمی شود.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: از اين که وقت خود را به ما داديد سپاسگزارم .
‏ ‏آيت الله منتظری : من هم از شما تشکر می‎کنم و يادآور می‎شوم که :‏ ‏شغل خبرنگاری شغل حساسی است ، چون بايد واقعيات را همان طور که‏ ‏هست منعکس نماييد. ان شاءالله موفق باشيد.
‏ ‏والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته .

‏دفتر آيت الله العظمی منتظری ‏
‏‏۱۳۸۶/۱۱/۱۷

2 دیدگاه»

  طوفان فردا wrote @

بسمه تعالی
مصاحبه با کسی که خود از ارکان بوجود آمدن این حکومت مستبدانه ولایت فقیه است کاری زشت ومضموم است و حال که از اریکه قدرت به کنار رفته است دم از آزادی بیان می زند

  حميد wrote @

اگر ايشان ميدانستند اين رژيم اينگونه خواهد شد هيچ گاه جز اركان آن قرار نميگرفتند.
چه بسا كه د حال حاضر ايشان را در زنداني قرا داده اند و هيچ حق و حقوقي برايشان قايل نيستند.


برای حميد پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: