تابو | كتاب هاي ممنوعه :: Taboo Book

آرشيو از كتاب‌هاي ممنوعه ، ناياب و … : Tabook.wordpress.com

بایگانیِ كتاب

در آستانه

نام کتاب : در آستانه
نام نویسنده : احمد شاملو ( م. بامداد )

توضیح : یکی از مجموعه شعرهای ،شاعر و نویسنده بزرگ احمد شاملو

لینک دانلود:
http://rapidshare.com/files/63667891/dar_astaneh.pdf

 آموزش دانلود 

باغ آینه

نام کتاب : باغ آینه
نام نویسنده : احمد شاملو

لینک دانلود :
http://rapidshare.com/files/63667043/baghe_ayeneh.pdf

 آموزش دانلود 

شاهنامه

نام کتاب : شاهنامه
نام نویسنده : (آخرین نویسند: ابوالقاسم فردوسی)

لینک دانلود :
http://rapidshare.com/files/73737077/shahnameh.pdf

 آموزش دانلود 

ترانه های خیام

نام کتاب :   ترانه های خیام
نام نوسینده : صادق هدایت

توضیح : صادق هدایت به بحث در اشعار و تفکیک اشعار خیام در این کتاب می پردازد

لینک دانلود :
http://rapidshare.com/files/73350412/khayam.pdf

 آموزش دانلود 

حلزون شکن عدن

نام کتاب :  حلزون شکن عدن
نام نوسینده : شهریار مدنی پور

توضیح :

لینک دانلود :
http://rapidshare.com/files/73350408/halazoon_shekan.pdf

 آموزش دانلود 

مجموعه گات های زرتشت ( سروده های زرتشت )

نام کتاب :  مجموعه گات های زرتشت ( سروده های زرتشت )
نام نوسینده : زرتشت

توضیح : مجموعه از گاتاهای زرتشت که بصورت اسکن از روی کتاب می باشد و مشخصات دقیق ندارد

لینک دانلود :
http://rapidshare.com/files/73350407/gathasvahidi.pdf

 آموزش دانلود 

دیوان رباعیات خیام

نام کتاب : دیوان رباعیات خیام
نام نوسینده : ابوسعید ابو الخیر

توضیح :

لینک دانلود :
http://rapidshare.com/files/73350406/aboosaeed-robayee.pdf

 آموزش دانلود