تابو | كتاب هاي ممنوعه :: Taboo Book

آرشيو از كتاب‌هاي ممنوعه ، ناياب و … : Tabook.wordpress.com

بایگانیِ كتاب شعر

ابراهیم در آتش

نام کتاب : ابراهیم در آتش
نام نویسنده : احمد شاملو

لینک دانلود :
http://rapidshare.com/files/63668819/ebrahim_dar_atash.pdf

دشنه در دیس

نام کتاب : دشنه در دیس
نام نویسنده : احمد شاملو

لینک دانلود :
http://rapidshare.com/files/63668686/deshne_dar_dis.pdf

ديوان شمس تبريزي

نام كتاب :‌ ديوان شمس تبريزي
نويسنده كتاب : مولانا جلال الدين محمد مولوي بلخي

لينك دانلود :
بصورت pdf: كل ديوان 7.8mb
جلد اول جلد دومجلد سومجلد چهارمجلد پنجم
جلد ششمجلد هفتمجلد هشتمجلد نهمجلد دهم
جلد يازدهمجلد دوازدهمجلد سيزدهمجلد چهاردهم

بصورت
word 98-2003: كل ديوان 5.4mb
جلد اولجلد دومجلد سومجلد چهارمجلد پنجم
جلد ششمجلد هفتمجلد هشتمجلد نهمجلد دهم
جلد يازدهمجلد دوازدهمجلد سيزدهمجلد چهاردهم

مثنوي معنوي

نام كتاب : مثنوي معنوي
نام نويسنده : مولانا جلال الدين محمد مولوي بلخي

لينك دانلود :
بصورت pdf: كل مثنوي 7.5mb
دفتر اول دفتر دوم دفتر سوم دفتر چهارم دفتر پنجم دفتر ششم

بصورت
word 98-2003: كل مثنوي 27mb
دفتر اول دفتر دوم دفتر سوم دفتر چهارم دفتر پنجم دفتر ششم

بصورت
word 2007 كل مثنوي 4.3mb
دفتر اول دفتر دوم دفتر سوم دفتر چهارم دفتر پنجم دفتر ششم

لیلی و مجنون

نام کتاب : لیلی و مجنون
نام نویسند : نظامی

لینک دانلود :
http://rapidshare.com/files/64570172/LeiliVaMajnoon.pdf

گلستان سعدی

نام کتاب : گلستان  سعدی
نام شاعر : سعدی

لینک دانلود :
http://rapidshare.com/files/64570170/golestan.zip

از بودن و سرودن و از زبان برگ

نام کتاب : از بودن و سرودن  و از زبان برگ
نام شاعر : محمد رضا شفیعی کدکنی

لینک دانلود از بودن و سرودن:
http://rapidshare.com/files/63666380/Az_boudan_va_soroudan.pdf

لینک دانلود از زبان برگ :
http://rapidshare.com/files/63666488/az_zabane_barg.pdf